SportZapp (voorheen ASV Extra)

Wat: SportZapp is een Cursus Sportoriëntatie


Wie: Kinderen uit groep 3 - 8 van de basisschool en speciaal onderwijs. SportZapp kent vier doelgroepen:


-    kinderen met motorische achterstand: SportZapp 'Motoriek'

-    kinderen met overgewicht: SportZapp 'Overgewicht'

-    kinderen met gedragsmatige problemen: SportZapp 'Gedrag'

-    kinderen die niet weten welke sport te kiezen: SportZapp 'Sportief Talent'


Wanneer en waar:

Er worden 3 groepen gemaakt, bestaande uit kinderen met gedragsmatige problemen, motorische achterstanden en overgewicht. En er worden 3 groepen gemaakt met kinderen die hun sportieve talent willen ontdekken en ontwikkelen. SportZapp start vrijdag 6 september 2019.

* 13.30 - 14.30 uur: kinderen uit groep 3 en 4

* 14.45 - 15.45 uur: kinderen uit groep 3 en 4 (5 en 6)

* 16.00 - 17.00 uur: kinderen uit groep 5 en 6 (7 en 8)

Er wordt rekening gehouden met kinderen die een continue rooster hebben? En de deelnemers krijgen een overzicht waar alles plaats vindt.


Hoe: Er worden groepen van 10 - 16 kinderen gemaakt. Gedurende een schooljaar worden er verschillende sportmodules aangeboden (atletiek, korfbal/frisbee, judo, volleybal, turnen/freerunning, tafeltennis, kidsbootcamp/bewegen op muziek, badminton/basketbal, voetbal/hockey, tennis en softbal). Naast de reguliere bijeenkomsten wordt er ook een inline skate-clinic georganiseerd. De cursus wordt afgesloten met zomerse sport- en spelactiviteiten en een sponsorloop voor een goed doel. Na afloop van de cursus wordt er van elk kind een evaluatie gemaakt. Tevens wordt er samen met de ouder(s) /verzorger(s) gekeken naar waar de meeste interesse ligt en naar wat een juist vervolg kan zijn.


Kosten: * Voor SportZapp 'Motoriek', 'Overgewicht' en 'Gedrag' € 97,50 Dit programma wordt gesubsidieerd door Gemeente Veenendaal.

            * Voor SportZapp 'Sportief Talent' 225 euro (eventueel in 5 termijnen van 45 euro) / inclusief een watersport clinic


Docenten: Tanja Zaal, Niels Romeijn en Ad Schoeman

  • Bekijk de onze partner Centrum voor bewegen
  • Bekijk de onze partner Sportservice Veenendaal
  • Bekijk de onze partner Alprovi
  • Bekijk de onze partner Mensendieck veenendaal
  • Bekijk de onze partner Fit en vaardig kinderfysiotherapie