6 april 2022

Rots & Water - Groep 6, 7 en 8

Start: woensdag 5 april 2023

Tijd: 16.00 – 17.15 uur

Plaats: Sportzaal Ichthus College, Vondellaan 4, Veenendaal (ingang sportzalen)

 

Wat: Rots & Water kan worden beschouwd als een weerbaarheidsprogramma, maar dan één dat zich onderscheidt van andere programma's door zijn meervoudige doelstelling en het bredere pedagogische perspectief waarbinnen de training van weerbaarheid samen gaat met de ontwikkeling van positieve sociale vaardigheden.

 

Wie: Kwetsbare of risicokinderen uit groep 6, 7 en 8 van de basisschool of speciaal onderwijs.
Waar: Sportzaal Ichthus College, Vondellaan 4, Veenendaal (ingang sportzalen)
Wanneer: Op woensdagmiddag, van 16.00 – 17.15 uur. De eerst volgende training begint woensdag 5 april 2022.  


Hoe: In een veilige omgeving kunnen maximaal twaalf kinderen per groep deelnemen aan deze cursus. Rots & Water heeft als doel het verbeteren van zelfbeheersing, zelfreflectie, zelfvertrouwen en communicatieve en sociale vaardigheden. Daarnaast zijn de preventie van geweld en van seksueel geweld, het leren maken van eigen keuzes en het leren gaan van een eigen weg belangrijke thema's.

 

Kosten: € 17,50 per training. Er vinden 10 trainingsbijeenkomsten plaats. Inclusief een telefonische intake en een eindevaluatie. 
Docent: Ad Schoeman (docent bewegingsonderwijs, motorisch remedial teacher, trainer 'beter omgaan met faalangst', sportkanjertrainer en trainer 'Rots en Water')

 

Aanmelden via contact