12 mei 2021

Rots & Water - Groep 6, 7 en 8

Start: woensdag 12 mei 2021

Tijd: 16.00 – 17.15 uur

Plaats: Gymzaal Trommelaar

Wat: Rots & Water kan worden beschouwd als een weerbaarheidsprogramma, maar dan één dat zich onderscheidt van andere programma's door zijn meervoudige doelstelling en het bredere pedagogische perspectief waarbinnen de training van weerbaarheid samen gaat met de ontwikkeling van positieve sociale vaardigheden.

Wie: Kwetsbare of risicokinderen uit groep 6, 7 en 8 van de basisschool of speciaal onderwijs.
Waar: Gymzaal Trommelaar, Trommelaar 26, Veenendaal
Wanneer: Op woensdagmiddag, van 16.00 - 17.15 uur. Er vinden 12 bijeenkomsten plaats. De volgende groep Rots & Water start woensdag 7 april 2021.


Hoe: In een veilige omgeving kunnen maximaal twaalf kinderen per groep deelnemen aan deze cursus. Rots & Water heeft als doel het verbeteren van zelfbeheersing, zelfreflectie, zelfvertrouwen en communicatieve en sociale vaardigheden. Daarnaast zijn de preventie van geweld en van seksueel geweld, het leren maken van eigen keuzes en het leren gaan van een eigen weg belangrijke thema's.

Kosten: Totaal 150 euro. Dit is inclusief een intake, 12 lessen en een evaluatie.
Docent: Ad Schoeman (docent bewegingsonderwijs, motorisch remedial teacher, trainer 'beter omgaan met faalangst', sportkanjertrainer en trainer 'Rots en Water')