12 januari 2022

Social Circus - Groep 3, 4 en 5

Start: woensdag 11 januari 2023

Tijd: 14.30 – 15.45 uur

Plaats: Sportzaal Ichtus College, Vondellaan 4, Veenendaal (ingang sportzalen)
 

Wat: Social Circus is een wereldwijd gebruikte benaming voor speciale circusactiviteiten. Social Circus wordt ingezet om zelfvertrouwen, het vertrouwen in anderen, samenwerking, verantwoordelijkheid en weerbaarheid van kwetsbare kinderen te versterken. Er is veel aandacht voor 'opkomen voor jezelf'.
 

Wie: Kwetsbare of risicokinderen uit groep 3, 4 en 5 van de basisschool of speciaal basisonderwijs.

Waar: Sportzaal Ichthus College, Vondellaan 4, Veenendaal (ingang sportzalen)

Wanneer: Op woensdagmiddag, van 16.00 – 17.15 uur. De eerst volgende training begint woensdag 11 januari 2023. 

Hoe: De ‘voorlaatste bijeenkomst’ moet worden de laatste bijeenkomst.

Kosten: € 17,50 per training. Er vinden 10 trainingsbijeenkomsten plaats. Inclusief een telefonische intake en een eindevaluatie. 

Docent: Ad Schoeman (docent bewegingsonderwijs, motorische remedial teacher, trainer 'beter omgaan met faalangst', sportkanjertrainer en trainer 'Rots & Water')
 

Aanmelden via contact