15 november 2023

Social Circus - Groep 3, 4 en 5

Start: woensdag 15 november 2023

Wat: Social Circus is een wereldwijd gebruikte benaming voor speciale circusactiviteiten. Social Circus wordt ingezet om zelfvertrouwen, het vertrouwen in anderen, samenwerking, verantwoordelijkheid en weerbaarheid van kwetsbare kinderen te versterken. Er is veel aandacht voor 'opkomen voor jezelf'.

Wie: Kwetsbare of risicokinderen uit groep 3, 4 en 5 van de basisschool of speciaal basisonderwijs.

Waar: Sportzaal Ichthus College, Vondellaan 4, Veenendaal (ingang sportzalen)

Wanneer: Op woensdagmiddag, van 16.00 – 17.15 uur.

Hoe: In een veilige omgeving kunnen maximaal twaalf kinderen per groep deelnemen aan deze cursus. Er worden uitdagende circusactiviteiten aangeboden.

Kosten: € 17,50 per training. Er vinden 10 trainingsbijeenkomsten plaats. Inclusief een telefonische intake en een eindevaluatie. 

Docent: Ad Schoeman (docent bewegingsonderwijs, motorische remedial teacher, trainer 'beter omgaan met faalangst', sportkanjertrainer en trainer 'Rots & Water')
 

Aanmelden via contact