12 mei 2021

Social Circus - Groep 3, 4 en 5

Start: woensdag 12 mei 2021

Tijd: 14.30 – 15.45 uur

Plaats: Gymzaal Trommelaar

Wat: Social Circus is een wereldwijd gebruikte benaming voor speciale circusactiviteiten. Social Circus wordt ingezet om zelfvertrouwen, het vertrouwen in anderen, samenwerking, verantwoordelijkheid en weerbaarheid van kwetsbare kinderen te versterken. Er is veel aandacht voor 'opkomen voor jezelf'.

Wie: Kwetsbare of risicokinderen uit groep 3, 4 en 5 van de basisschool of speciaal basisonderwijs.

Waar: Gymzaal Trommelaar, Trommelaar 26, Veenendaal

Wanneer: Op woensdagmiddag, van 14.30 - 15.45 uur. Er vinden 12 bijeenkomsten plaats. De volgende groep Social Circus start woensdag 7 april 2021.

Hoe: In een veilige omgeving kunnen maximaal twaalf kinderen per groep deelnemen aan deze cursus. Er worden circusactiviteiten aangeboden waarbij het gaat om het vergroten van het zelfvertrouwen en het bevorderen van samenwerking. De voorlaatste bijeenkomst is een voorstelling voor familie en belangstellenden.

Kosten: 12,50 euro per training. Er vinden 12 trainingsbijeenkomsten plaats. Inclusief een intake en een evaluatie.

Docent: Ad Schoeman (docent bewegingsonderwijs, motorische remedial teacher, trainer 'beter omgaan met faalangst', sportkanjertrainer en trainer 'Rots & Water')